Padovské zajímavosti

Padova je město, které leží v oblasti Benátsko. Je proslulé hlavně svou univerzitou, která se počítá mezi nejstarší na světě. Přednášel tu Galileo Galilei i Mikuláš Koperník. Kdo ví, jestli se v těchto dávných dobách také dokázali studenti bavit způsobem, který je tu k vidění dnes. Před vstupní branou na nádvoří paláce se radují čerství absolventi, kteří zdárně dokončili studium. Jsou ale něčím výjimeční. Mají na sobě prapodivné oblečky. Směšné roucho je dílem jejich přátel a spolužáků. Ti mají v záloze ještě něco zajímavějšího. Do ruky studentovi vloží seznam jeho nejtrapnějších skutků, které za dobu studia spáchal. On je pro pobavení přítomných musí nahlas přečíst.
padova město
·        Musí být docela zábavné vidět například kuře, jak se kaje ze svých trapností.
O tom, že byla padovská univerzita celkem pokroková svědčí i to, že tu byla už v polovině šestnáctého století založena botanická zahrada. Profesoři univerzity zastávali názor, že nejlepší je spojit vědění z knih s názornou ukázkou.

Padovské „nej“

Jednou z nejnavštěvovanějších památek, která se v Padově nachází, je určitě Bazilika svatého Antonína. Přímo v jejích útrobách se nacházejí ostatky tohoto svatého, který má na starosti patronát nad chudými. Před bazilikou můžete vidět jednu z nejznámějších jezdeckých soch světa. Vysochal ji mistr Donatello a zobrazil v ní kondotiéra Erasma di Narni. V Padově se nachází jedno z největších náměstí světa.
·        Je to opravdová paráda. Náměstí je tvořeno kruhovým kanálem, který je obehnaný sochami slavných rodáků z Padovy.
italská řeka
Dalším unikátem je Palazzo della Ragione. Jedná se o velkou středověkou budovu, která sloužila v minulosti jako sídlo soudu. Zajímavé na ní je to, že ji údajně kryje nejrozměrnější střecha v Evropě, která není podpořená sloupy. Pokud byste chtěli obhlédnut celou Padovu z ptačí perspektivy, stačí zajít na známou hradní observatoř.

Related Post