Tip na výlet – šumavská ledovcová jezera

Tip na výlet – šumavská ledovcová jezera post thumbnail image

Velkou část hranice mezi ČR a Německem tvoří jihočeské pohoří Šumava. Rozléhá se zde stejnojmenný největší národní park naší vlasti, který chrání cenou přírodu. Pramení zde mimo jiné nejdelší řeka České republiky Vltava, vrchol Boubín je porostlý pralesem, žije zde mnoho vzácných živočichů a rostlin. Unikátní příroda láká celoročně davy turistů. Jedním ze šumavských unikátů v rámci Česka jsou také ledovcová jezera. Nikde jinde u nás podobná nenajdete. Vznikla díky činnosti horských ledovců, které se vytvořily ve čtvrtohorách v době ledové. Poté, co ledovce odtály, zanechaly po sobě tzv. kary – místa jejich vzniku, která se pod tíhou ledu prohloubila a zaplnila vodou. Dnes již voda v jezerech není z ledovců, ale ze spodních pramenů, srážek a přirozených přítoků.
lesy u jezera

Na Šumavě se nachází celkem 8 ledovcových jezer, 5 z nich je právě na české straně. Všechna jsou v nadmořské výšce více než 1 000 m. n. m. a jsou rozprostřena po celé Šumavě.

Černé jezero a Čertovo jezero – Železnorudsko

Nacházejí se nedaleko obce Železná Ruda. Leží od sebe ani ne 1,5 km. Rozkládají se na protilehlých svazích Jezerní hory. Černé jezero je největší a nejhlubší u nás. Dno jezera je téměř ve 40 m pod hladinou a je pokryto mohutnou vrstvou pyl okolních jehličnanů. Název Černé získal díky barvě své vody, která je temnější díky odrazu smrků okolních svahů na hladině. Čertovo je pak svou rozlohou poloviční. Mezi oběma probíhá hlavní evropské rozvodí; vod z Černého jezera odtéká do úmoří Severního a z Čertovo do úmoří Černého moře.
javorské jezero

Jezero Laka

Je nejmenší ze šumavských přírodních vodních ploch. Nachází se pod vrcholem hory Plesná. V sušších částech roku zarůstá rašeliníkem. Voda z jezera je zdrojem pro říčku Křemelná, která společně s Vydrou tvoří na Čeňkově pile řeku Otavu.

Prášilské jezero

Pod vrcholem Polední hory je karové jezero hrazené mohutným morénovým valem vysokým asi 9 m. Svůj název nese podle stejnojmenné obce Prášily.

Plešné jezero

Leží na úbočí nejvyšší hory české Šumavy Plechý a je neodmyslitelně spjato se Schwarzenberským kanálem. Jedná so poměrně mělké jezero, jehož dno je plné velkých balvanů, které ledovec odlomil při své cestě do údolí, Když je málo vody, vystupují nad hladinu jako přírodní ostrůvky.
Všechna tato místa jsou cílem turistů, kteří navštíví Šumavu. V létě jsou dostupná po dobře značených stezkách. V zimě můžete využít běžkařských tras, které jsou v těchto končinách na výborné úrovni.

Related Post