Učíme se nejen v lavici

V dnešní době se pořád mluví o školství a nových metodách vzdělávání. Všichni vedou sladké řeči o tom, co je ve školství potřeba, kolik se do něj investuje peněz a jaké nové vybavení si školy mohou díky tomu dovolit. Musíme si však položit otázku, jestli jsou nové interaktivní tabule právě to, co dělá národ vzdělaným. Samozřejmě, že technika a vybavení jsou také důležité, ale hlavní je přístup pedagogů a studentů.

knihovna

Přístup učitelů

Pokud máte na střední škole nadšeného učitele z biologie, který dokáže zaujmout i ty, kteří se chtějí vydat po maturitě humanitním směrem, je to rarita a buďte za ni vděční. Pro žáky je nejdůležitější, aby jim v hlavách něco zůstalo přirozeně a toho se nejlépe docílí zážitkem. To je známo většině pedagogů, ale málokterý dokáže zážitek odhadnout tak, aby byl zajímavý nejen pro ty, kteří se danou problematikou chtějí zabývat i v budoucnu, ale také pro ty, kteří si nic navíc studovat nebudou. Není výjimkou, že demotivovaní žáci dělají v hodině nepořádek, ruší tím všechny, kteří chtějí dávat pozor, a učitel je potrestá. Tento student pak začne znovu a ještě s nějakou neslušnou poznámkou o kantorovi. Přijde vám to jako správný přístup? Je potřeba si uvědomit, že i jediná informace, kterou si bude pamatovat celá třída, je cennější, než když do jednoho nadšeného studenta nalijete celou učebnici.

studentka

Nové vybavení

Je skvělé, když se může škola pochlubit novými interaktivními tabulemi za stovky tisíc. Přitáhne to spoustu uchazečů o studium. Možná by také bylo dobré, kdyby toto vybavení sloužilo i jiným věcem než propagaci školy. Představme si naprosto reálnou situaci: Škola dostala dotaci na nákup nového vybavení a byly zakoupeny nové interaktivní tabule, které se nainstalovaly do tříd. Na začátku roku byli všichni poučeni, jak je nerozbít, co se dělat nesmí. Bohužel už nikdo učitelům neřekne, k čemu je dobrá, jaké má výhody a jak ji lze vhodně použít při výuce. Nakonec funkce objevují studenti, kteří v hodinách řeší, jak se zapíná zvuk. Pro učitele je to pak jenom tabule fungující jako dataprojektor, na kterou se vevnitř nedá psát.

Related Post