Elektrické rozvody svépomocí

Český národ je po celém světě znám jako jeden z nejlepších, co se týče manuální práce, zlaté české ruce jsou v mnoha zemích stále pojmem. Pro některé muže rozhodně není problém provést si rozvody elektrických kabelů vlastními silami.
elektrické pojistky

Bezpečnost především

Bezpečnost a nenápadnost celé technologie je jejím základním stavebním kamenem. Nesmí narušit vzhled objektu a zároveň musí být dostatečně dimenzována vodiči i předřazenými jističi, případně pojistkami. Současná podoba zákona dokonce zakazuje laické veřejnosti instalovat elektrická zařízení, ale povoluje provedení kabelových rozvodů svépomocí , kdy odborník pouze provede předepsané zapojení podle vyhlášky.
pojistky elektřiny

Omítka

Nejčastěji se elektroinstalace provádí pod omítkou. Pro světelný okruh volíme průřez vodiče 1,5 mm² s předřazeným jističem 10 Ampér. U zásuvkových okruhů jsou kabely silnější, 3 x 2,5 mm² měděného kabelu s jističem 16 Ampér. Tam, kde bude docházet k vyšší spotřebě elektřiny, tedy u praček, chladniček a mrazáků, nebo jiných výkonných přístrojů, anebo u delších vzdáleností od rozvaděče, se instaluje kabel 3 x 4 mm² s proudovým chráničem o citlivosti 30 miliAmpér. Aby nebylo nutno sekat příliš hluboko do zdiva, je výhodnější použít ploché kabely CYKYLo. Klasické kulaté CYKY se spíše využijí pro instalace do sádrokartonu či dřeva.

Sádrokarton

Většinou jde o příčky dvou sádrokartonových desek, mezi nimiž se nachází tepelná izolace z minerální vaty. Pokud tudy protahujeme elektrické rozvody, izolace nepropouští teplo z kabelů ven, je to něco jako výkonná termoska. Z tohoto důvodu musí být v těchto místech kabely naddimenzovány o dva stupně, tedy s větším průřezem, než jaký je popsán v předchozím odstavci. Samotné kabely by tudy měly být vedeny tzv. husím krkem, což je ochranná plastová ohebná hadice.
elektrikář s helmou

Dřevěné konstrukce a příčky

V současné době přibývá dřevostaveb a v těchto případech se elektroinstalace provádí buď ve vyfrézované drážce v prknech, v trámech, nebo mezi nimi, anebo se montuje pomocí příchytek přímo na dřevo. Dnes se měděné kabely vyrábí jako samozhášivé, je tedy možné je pokládat i na hořlavý dřevěný povrch. Měli bychom však opět pamatovat na to, že dřevo je dobrý izolant, a že tedy špatně odvádí teplo z kabelů. Vzniká podobná situace jako u sádrokartonových příček. Nezapomínejme také na předpis, kdy se musí povinně podkládat všechny svorkovnice, zásuvky a vypínače podložkami z nehořlavého materiálu o tloušťce minimálně 5 mm.

Related Post